Geotekstili

Materijali koji se koriste za filtraciju, zaštitu i stabilizaciju tla, predstavljeni

  • Tkani geotkestili
  • Netkani geotekstili
  • Geomreže
  • Geokompoziti 
  • Ojačanje asfalta
  • Drenažne prostirke

 

FILTRACIJA I SEPARACIJA

GEOTEKSTILI:

 

GEOMREZE: